сряда, 25 януари 2012 г.

Принципът на Центростремителността

Принципът на Центростремителността
01.08.2011 г.

Принципът на Центростремителността е третия по ред след Принципите на Капката и Инерцията.
Капката постепенно натрупва Информация, която се преобразува в Материя. Постоянството на този процес създава Инерция в същата посока и скоростта на натрупване се увеличава, а процесът се автоматизира, достигайки до автономност.
Точно тук започва да се проявява и Принципът на Центростремителността. Новата Енергия и Материя започват да се превръщат в значим фактор. Как става това: господстващата форма на съществуване на Енергийната Материя в познатия ни Свят е сфероидна. Сфероиди са най-малките до най-големите представители на Вселената – от атома през планетите, звездните системи до Галактиките. Сфероид е и човешката енергийна система. По пътя на аналогията приемаме, че и духовният Свят е устроен на същия принцип от сфероидни духовни единици. Информацията за напускането на Духа от тялото го потвърждава, защото в този момент Духът е в екстремна ситуация на свиване и селектиране на информацията от изтеклия живот, а общоизвестно е, че сферата е най-концентрираната енергийна форма. Абсолютно логично е Духът да се отдели като Енергийноинформацинен носител в сферична форма.
Ако приживе духът е част от енергийната ни структура в същата сфероидна форма, нормално е да предположим, че той е Център на системата. За съжаление, не точно така, защото системата е подчиненна на Принципите на Капката, Инерцията и Центростремителността! Това означава, че във Времето (понякога продължило поредица от животи) е натрупана в определена точка от Сфероида толкова плътна, масивна и тежка информация, че тя се е превърнала в естествен център на системата. Това е и формулировката на Принципа на Центростремителността: В сфероидната флуидна система всяка Свръх плътна, масивна и тежка информация се стреми към центъра – тоест притежава Центростремителност. Когато достигне определено ниво на натрупване, изпълнявайки Принципите на Капката и Инерцията, тази маса се превръща в Центален фактор на системата и измества всички по леки фактори в периферията. Така новопоявилият се Център е способен да измести даже първичното Ядро създало системата. Щом се оформи като нов Център, автоматично тази маса започва да изпълнява и голяма част (а може би и цялата) от ролята на Ядрото. Това означава,че през него се пречупва целият поток от информация и всички останали по-леки центове оформят нова кристална решетка около Новоизграденото Ядро. Това е механизъм с огромна Сила, който може да създаде невероятни прегрупирания и деформации на Всяка система, защото принципите са Слепи Стихии, които могат да натрупват информация както в позитивна, така и в негативна посока. За това е толкова важен и Творческият Принцип – Ние сме Творци на Самите Себе си. Всеки ден, чрез механично повторение на определени действия, ние Включваме Принципа на Капката. Продължавайки с постоянство, задействаме и Принципа на Инерцията и така оформяме ден след ден фактор, който нарастне ли достатъчно, може да се прояви като наше качество или недостатък. Ако продължим да го изпълваме, ние самите можем да го превърнем в Център – Ядро на Собствената ни жизнена система, което да пречупва и определя всичките ни последващи действия. Така ние можем да отгледаме в себе си както Ангел, така и Демон; както Талант, така и Порок; както Мъдрост, така и Ненавист...
Така Ядрото носител на Нашия Дух може да бъде изтласкано в периферията на Жизнената ни система и да се превърне в Незначителен фактор за Жизнения ни Път.
Точно този пример обяснява как Ядрото на една сфероидна система не винаги е в Центъра и на едно и също място.
Това познание се използва много често в политиката, за изместване на центъра на системата и отвличане на вниманието от Ядрото на действителността.

Този Принцип носи Огромна Сила 
за Търсещия Познанието за Хармонията
по Пътя на Мъдростта!

неделя, 1 януари 2012 г.

Ars Vitalis


17.05.2009
неделя
10ч.
Човече, преди да овладееш Свойте Сили,
защо мечтаеш Ти за Силите Небесни?!
Първо Опознай Себе си!
После Изучи Принципите!
После Овладей Сензориката и не спирай да тренираш туй що нужно е да се поддържа Сила, Дух и Тяло!
Заедно с това ти овладей до Съвършенство Изкуството да балансираш!
И скромно ти живей, защото с Малко можеш да постигнеш Много,
а с Много можеш да Съсипеш Всичко!
Това е то Изкуството Човешко, с що е нужно да се насити всеки ваш Живот. 
Останалото – то е Суета Човешка и амбиции да се надскочи туй, що нужно е да се живее в Истина.
Живей, но Мъдро,
защото туй е то, което ще те отведе
до Силите Небесни!