петък, 22 февруари 2013 г.

Принципите на Съдбата
*
П
РИ
НЦИ
ПИ
ТЕ

 НА
 СЪДБАТА
***

СЪДБАТА БАВИ, НО НЕ ЗАБРАВЯ!

СЪДБАТА УЧИ, А НЕ НАКАЗВА!

СЪДБАТА ПРЕДЛАГА, НО НЕ НАЛАГА!

СЪДБАТА ОБИЧА СМЕЛИТЕ!

СЪДБАТА ВОДИ ВИЖДАЩИТЕ!

СЪДБАТА ДАРЯВА ДОБЛЕСТНИТЕ!

СЪДБАТА Е ЕДНАКВО СПРАВЕДЛИВА КЪМ ВСИЧКИ!!!13.07.2011.
15.07.2011.
05.12.2021.