Rhythmologia


Всички ние 
живеем в Океан от Енергия 
и цялото ни съществуване се определя от начините, 
по които си комуникират Всички Форми на Енергия около нас и в нас самите, 
като Енергийни Същества (енергийни песъчинки в Океана от Енергия).
Всяка форма на Енергия има вълнов характер.
Квантовата физика вече обяснява този модел и дава яснота, че Всичко е Вълна.
Това звучи доста абстрактно, но по-простичко казано –
Всичко е Светлина, Всичко е Енергия
и Материалният свят е просто форма на съществуване на Светлината и Енергията
с толкова забавена скорост, че ни изглежда статичен, неподвижен, плътен и масивен.
Всяка Вълна има своите Пикове и Спадове.
Дори тези Вълни, който създават илюзията, че се движат по права линия,
 разгледани в мащаб се оказва, че всъщност се движат по спирала и с парабола –
всъщност, отговарят на всички характеристики на  Вълната.
Всяка Вълна има своя индивидуална и уникална
Стъпка на Периодична Повторяемост на Пиковете и Спадовете.
Тази Стъпка показва начина, по който пулсира Вълната –
Ритъма на Енергията.
Всъщност Цялата Микро и Макро Вселена
Пулсира в Свой Ритъм..!
Защо е необходимо да поглеждаме Света през тази призма?
Защото Ние – Хората
също сме Енергийни същества
и живеем в постоянна връзка и зависимост от всички останали Енергийни системи,
 които изпълват Сферата ни на обитаване –
Нашия Космос.
Всяка една от тези системи,
включително и нашата, има своята Сила и Слабост.
Познанието за Тях е в състояние да ни помогне да се Хармонизираме и да не живеем в постоянен Сблъсък с Нашия Космос.
Мощта на Природните Енергии,
които изпълват Нашата Вселена е толкова голяма, че Ние нямаме почти никакъв шанс при директен сблъсък с нея.
Непознаването на характеристиките на тези Властни Енергии е буквално –
Убийствено за Нас.
Тъй като, освен Енергийни, Ние сме и Интелигентни Същества,
опознаването на Ритъма на Енергиите,
ни дава огромен шанс не само да се съхраним, а и
да се Слеем в Едно с Ритъма на Вселената...
Да се опитаме да разгледаме
Ритъма на някои от най-важните за нас Енергийни Вълни и Системи...
Безспорно,
Един от Най-Мощните Фактори за начина ни на съществуване е
Слънцето и Слънчевата Светлина.
От дълбока древност този факт е ясен и се е интерпретирал по безброй начини –
от прагматичната изчистеност на научните представи до мистичните, церемониални форми на окултните общества...
Всъщност,
и най-противоречивите и отричащи се на пръв поглед подходи
боравят с различни средства, но разглеждат едно и също –
възможностите и характеристиките на
Слънчевата Енергия.
Кое е Важно за Ритъма на Слънчевата Енергия:
(следва продължение...)


ПРАЗНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА

14. II. DIES VICTORIAE LUCIS
06. V. DIES NATALIS DRACONIS ALBI
24. VI. DIES LUCIS MAGNI
15. IX. DIES CONCORDIAE AUTUMNALIS 
08. XI. DIES LUCIS IN TENEBRIS COGNOSCENDAE
21 24. XII. DIES NATALIS LUCIS

MAGNES DIES LUCIS

24. VI. DIES LUCIS MAGNI
06. V. DIES NATALIS DRACONIS ALBI
15. IX. DIES CONCORDIAE AUTUMNALIS 
14. II. DIES VICTORIAE LUCIS 
08. XI. DIES LUCIS IN TENEBRIS COGNOSCENDAE
21 24. XII. DIES NATALIS LUCIS

Лунен календар


sphAERifer
aNu
OrdO


Няма коментари:

Публикуване на коментар